Proje Hakkında

Geleceği soluyun – Mesleki eğitim’de hibrit eğitim – hVET’ projesi, ortaya çıkan zorluklara ve değişen öğretim paradigmalarına bir yanıttır – Mesleki eğitim’de hibrit öğrenmenin uygulanması, öğrencilerin katılımını ve motivasyonunun sürdürülmesi ve ayrıca çevrimiçi sınıflarla uygulamalı deneyimlerin çoğaltılması . Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarının uzaktan veya karma öğrenmenin gelecekteki dönemleri için plan yapmayı öğrenmelerine, öğretim uygulamalarını yapılandırmalarına, MEÖ öğretmenlerinin karma öğrenme kapasitesini artırmalarına ve dijital ilahiyi kapatmalarına yardımcı olmaktır. VET sektöründe yapılandırılmış bir VET eğitim ortamı sağlamanın ve dijital kapasiteyi artırmanın önemi, çapraz olarak ortaya çıkan bir konudur. hVET, eğitim içinde ve dışında 5 Avrupa ülkesinden (Polonya, Türkiye, Kıbrıs, Portekiz, Yunanistan) 6 ortağı bir araya getirerek çeşitli uzmanlar, farklı bakış açılarına sahip kuruluşlar ve bu konuları ele almak için kaynaklar arasında bir ittifak oluşturmak için güçlü, sektörler arası bir işbirliği oluşturur. karmaşık eğitim zorluklarını daha etkili bir şekilde


Proje sayesinde konsorsiyum, Mesleki Eğitim ve Öğretim sektöründe yenilikleri harekete geçiriyor, Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitiminin kalite standartlarını yükseltiyor, Mesleki Eğitim ve Öğretimde hibrit eğitime mantıklı yaklaşımlar getiriyor ve ayrıca Mesleki Eğitim ve Öğretim personeli ve öğrencilerinin öğreneceği bilgi, beceri, tutum ve değerleri sağlıyor. iş ve toplumda başarılı olmak gerekir.


Hedefler

“hVET projesinin kalbinde, MEÖ sektöründe uygulanabilir bir hibrit öğretim modelinin (fiziksel ve sanal öğrenme karışımı) bir varyasyonuna dayanan işbirlikçi ve yenilikçi bir eğitim yaklaşımı yatmaktadır.

hVET projesinin temel amacı, MEÖ öğretmenleri, eğitmenler, uygulayıcılar için bir dizi uyarlanmış araç, kaynak, materyal içeren bir hibrit öğretim modelinin bir varyasyonunu oluşturarak, test ederek ve uygulayarak Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarını yeni, salgın sonrası eğitime hazırlamaktır.

MEÖ okullarında hibrit modelin bir varyasyonunu oluşturun, test edin ve uygulayın


Yenilikçi öğretme ve öğrenme çözümlerinin sağlanması yoluyla MEÖ sistemlerinin dijital çağa etkin geçişini desteklemek


Dezavantajlı gruplardan (dijital dışlanma, ekonomik engeller, kırsal alanlar) bireylere özel önem vererek hibrit ortamda kapsayıcılığı ve erişilebilirliği artırmak

Mesleki Eğitim ve Öğretimde yeniliği ve yaratıcılığı teşvik edin

öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye katılımını artırmak, öğrenmede öz motivasyonu geliştirmek

Yeniliği teşvik etmek ve koşullar ne olursa olsun eğitimin sürekliliğini sağlamak için, esnek öğrenme yaklaşımlarını teşvik etmek için, mesleki eğitim okulları ve proje ülkelerindeki paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek.

Çıktılar

MESLEKİ EĞİTİM OKULLARINDA HİBRİT ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Yenilikçi model, çevrimiçi (temassız) eğitim ve çevrimdışı (sosyal iletişim) yüz yüze sınıfların en iyi özelliklerinin optimize edildiği uygun bir karma eğitim modeli varyasyonunu uygulayan VET okullarında öğretme ve öğrenme için yeni bir paradigmadır. VET pedagojik personeli ve öğrencileri için en iyi eğitim deneyimlerini sunmak.

HİBRİT ÖĞRETİM: MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ SERTİFİKA KURSU

Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri/eğitmenleri/eğitmenleri/eğitimcilerinin hibrit dağıtım modelinde kapasitelerini geliştirmeleri ve öğrencilerin katılımını artıran esnek öğretim yaklaşımlarını teşvik etmeleri için aktif öğrenme konseptine dayalı bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

HİBRİT MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETMENİ İÇİN YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ARACI

Hibrit VET öğretmeninin yeterliliklerini teşhis etmek ve ölçmek için psikometrik araç (senkronize, çevrimiçi ve face2face etkinlikleri). Aracın teorik temeli, çevrimiçi ve çevrimdışı MEÖ sınıflarını yürüten VET öğretmenlerinin bir dizi temel beceri ve bilgisi olan Hybrid Teacher 2.0 Yetkinlik Profili’nde geliştirilmiştir. Profil, masa başı araştırması mevcut literatür ve uzmanların – çevrimiçi eğitmenlerin deneyimi temelinde oluşturulur.

HİBRİT MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖĞRENME TARZI ÇEVRİMİÇİ TEST

Yeni öğrenme çözümleri ve bireysel ihtiyaçlar arasında uyumluluğu sağlamak için MEÖ öğrenicilerinin çevrimiçi öğrenme stili için bir teşhis aracıdır.

HİBRİT GİZEM

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde (uluslararası olay örgüsü) farklı okullardan MEÖ öğrenicilerini (bugünün dijital yerlileri) içeren, bireysel ve işbirlikçi öğrenme fırsatlarını (sinerji) bir araya getiren ve aynı zamanda dış mekan unsurlarını içeren karma, eğitici bir oyundur. Motive etmek, eğitmek ve ilham vermek için gerçek ve sanal dünyayı bir araya getirir.

Ortaklar

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

1991’den beri Güneydoğu Polonya’da ekonomik ve sosyal ilerleme için faaliyet gösteren OIC Polonya Vakfı, Lublin bölgesindeki önde gelen eğitim kuruluşları grubuna aittir. Vakfın temel amacı, bölge sakinlerini hedef alan eğitim ve danışmanlık programlarının uygulanması yoluyla işsizliğin önlenmesi ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesidir.

İnstituto Politecnico De Santarem

Santarém Politeknik Enstitüsü (IPSantarém) 1979’da kuruldu ve bir devlet yüksek öğretim kurumudur.
 IPSantarém, mesleki bilgi, kültür, bilim, teknoloji ve sanatın yaratılması, iletilmesi ve yayılması yoluyla vatandaşların niteliklerine kendini adamıştır.

PROGRESS Kalińska, Talik spółka jawna

Progress Kalińska şirketi, Talik Genel ortaklığı 18 Ekim 2017’den beri piyasada faaliyet göstermektedir,
 eğitmenler ve eğitimciler için yetişkin eğitimi ve öğretimi alanıyla ilgilenmek. Amacı bu süreçte yetişkinleri desteklemektir.
 Geliştirme ve yaşam boyu öğrenme. Şirket, bu hedeflerini insanlara yönelik eğitim projeleri ile hayata geçiriyor. 
 Gençlerin ve yetişkinlerin eğitiminde yer alır.

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

Eurosuccess Consulting, proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir Danışmanlık ve Eğitim kuruluşudur. EUROSC, proje yönetimi, araştırma, eğitim ve eğitim geliştirme konularında uzmanlığa sahip genç meraklılardan oluşan dinamik bir ekip aracılığıyla, yaşam boyu öğrenme fırsatlarına ilişkin çeşitli hedef grupların, toplulukların, kuruluşların ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir hizmet paketi sunar. Kıbrıs’ta ve yurtdışında.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 merkez ve 14 il olmak üzere Antalya ilinde okul öncesi eğitimden ortaöğretim sonuna kadar her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu yerel bir kamu kuruluşudur.

C.M. Skoulidi & Sia E.E.

p-consulting, web geliştirme, dijital dönüşüm ve iş dünyasına odaklanan bir BT ve Eğitim Danışmanlığıdır. 
 Danışmanlık. Şirket okullar, mesleki eğitim kurumları, eğitim kuruluşları, odalar ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır.
Yunanistan ve AB’deki kuruluşlar.

Duyurular

1. Ulusötesi Proje Toplantısı

1. Ulusötesi Proje Toplantısı 13-14 Haziran 2022 tarihlerinde Polonya’nın Lubnin şehrinde gerçekleştirilmiştir.

2. Ulusötesi Proje Toplantısı

2. Ulusötesi Proje Toplantısı 10-11 Kasım 2022 tarihlerinde Portekiz’in Santarem şehrinde gerçekleştirilmiştir.

3. Ulusötesi Proje Toplantısı

3. Ulusötesi Proje Toplantısı 18-19 Mayıs 2023 tarihlerinde Yunanistan’ın Patras şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Online toplantılar

Tüm proje ortakları toplantıya katılmıştır. Ortaklar hVET projesinin bir sonraki adımlarını ve görevlerini değerlendirmişlerdir.