Το έργο

Το έργο «Breathe the future – υβριδική εκπαίδευση στην ΕΕΚ – hVET» δημιουργήθηκε ως
–απάντηση στις αναδυόμενες προκλήσεις και τα μεταβαλλόμενα πρότυπα διδασκαλίας – υλοποίησης υβριδικής μάθησης στην ΕΕΚ,
–διατήρηση της δέσμευσης και των κινήτρων των εκπαιδευομένων, καθώς και η αναπαραγωγή εμπειριών με διαδικτυακά μαθήματα.
Δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα σχολεία ΕΕΚ να μάθουν να σχεδιάζουν για μελλοντικές περιόδους εξ αποστάσεως ή υβριδικής μάθησης προγράμματα, να δομήσουν τις διδακτικές τους πρακτικές, να αυξήσουν την ικανότητα των εκπαιδευτικών ΕΕΚ για μικτή μάθηση και κλείσιμο του ψηφιακού θεϊκού.
Η σημασία της διασφάλισης ενός δομημένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ΕΕΚ και της ενίσχυσης της ψηφιακής ικανότητας στον τομέα της ΕΕΚ είναι ένα θέμα που προκύπτει εγκάρσια.
Το hVET σχηματίζει μια ισχυρή, διατομεακή συνεργασία με 6 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Πορτογαλία, Ελλάδα) εντός και εκτός της εκπαίδευσης για τη δημιουργία μιας συμμαχίας από διάφορους εμπειρογνώμονες, οργανισμούς με διαφορετικές προοπτικές και πόρους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των πολύπλοκων εκπαιδευτικών προκλήσεων.
Χάρη στο έργο, η κοινοπραξία υποκινεί την καινοτομία στον τομέα της ΕΕΚ, βελτιώνει τα ποιοτικά πρότυπα της εκπαίδευσης ΕΕΚ, εφαρμόζει λογικές προσεγγίσεις για την υβριδική εκπαίδευση στην ΕΕΚ, καθώς και παρέχει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες στο προσωπικό ΕΕΚ και οι μαθητές έχουν μια παραπάνω ευκαιρία να είναι επιτυχημένοι στην εργασία και στην κοινότητα!Thanks to the project, the consortium stirs innovation in VET sector, raise the quality standards of VET education, put in place sensible approaches to hybrid education in VET, as well as provide knowledge, skills, attitudes, and values that VET staff and students will need to be successful in work and community.”


Στόχοι

Στην καρδιά του έργου hVET βρίσκεται μια συνεργατική και καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται σε μια παραλλαγή ενός υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας (μείγμα φυσικής και εικονικής μάθησης) που εφαρμόζεται στον τομέα της ΕΕΚ. Ο κύριος στόχος του έργου hVET είναι να προετοιμάσει τα σχολεία ΕΕΚ για τη νέα, μετά την πανδημία εκπαίδευση, δημιουργώντας, δοκιμάζοντας και εφαρμόζοντας μια παραλλαγή ενός υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας με ένα σύνολο προσαρμοσμένων εργαλείων, πόρων, υλικού για δασκάλους ΕΕΚ, εκπαιδευτές, επαγγελματίες και μαθητές.

Δημιουργήστε, δοκιμάστε και εφαρμόστε μια παραλλαγή υβριδικού μοντέλου σε σχολεία ΕΕΚ

Υποστήριξη της αποτελεσματικής μετάβασης των συστημάτων ΕΕΚ στην ψηφιακή εποχή μέσω της παροχής καινοτόμων λύσεων διδασκαλίας και μάθησης

Αύξηση της ένταξης και της προσβασιμότητας στο υβριδικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε άτομα από μειονεκτούσες ομάδες (ψηφιακός αποκλεισμός, οικονομικά εμπόδια, αγροτικές περιοχές)

Ενθαρρύνετε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα στην ΕΕΚ
 
 Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για σύγχρονους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ

ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών στη διαδικτυακή μάθηση, ανάπτυξη αυτο-παρακίνησης στη μάθηση

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων ΕΕΚ και των ενδιαφερομένων σε όλες τις χώρες του έργου, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία και να διασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, προωθώντας ευέλικτες προσεγγίσεις μάθησης.

Αποτελέσματα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΚ

Το καινοτόμο μοντέλο είναι ένα νέο παράδειγμα για τη διδασκαλία και τη μάθηση στα σχολεία ΕΕΚ, εφαρμόζοντας μια κατάλληλη παραλλαγή του μοντέλου υβριδικής εκπαίδευσης όπου τα καλύτερα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής εκπαίδευσης (χωρίς επαφή) και των μαθημάτων πρόσωπο με πρόσωπο εκτός σύνδεσης (κοινωνικής επαφής) βελτιστοποιούνται για να προσφέρει τις καλύτερες εκπαιδευτικές εμπειρίες για το παιδαγωγικό προσωπικό και τους μαθητές της ΕΕΚ.

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα e-learning, που βασίζεται στην έννοια της ενεργητικής μάθησης για δασκάλους/ εκπαιδευτές/εκπαιδευτές ΕΕΚ για να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο υβριδικό μοντέλο παράδοσης μαθημάτων και να προωθήσουν ευέλικτες διδακτικές προσεγγίσεις διασφαλίζοντας αυξημένη συμμετοχή των μαθητών.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΕΚ ΣΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ψυχομετρικό εργαλείο για τη διάγνωση και τη μέτρηση των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού ΕΕΚ υβριδικής διδασκαλίας (συγχρονισμένες, διαδικτυακές και face2face δραστηριότητες). Η θεωρητική βάση του εργαλείου αναπτύσσει το Προφίλ Ικανοτήτων του Hybrid Teacher 2.0 – ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών ΕΕΚ που διεξάγουν μαθήματα ΕΕΚ σε απευθείας σύνδεση και εκτός σύνδεσης. Το προφίλ δημιουργείται με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για online έρευνα και την εμπειρία των ειδικών – εκπαιδευτών στην on-line διδασκαλία.

“ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΥΛ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο για το διαδικτυακό στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων ΕΕΚ για τη διασφάλιση της συμβατότητας μεταξύ των νέων λύσεων μάθησης και των ατομικών αναγκών.

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

Είναι ένα υβριδικό, online εκπαιδευτικό παιχνίδι που αφορά μαθητές ΕΕΚ (σημερινοί digital nomads) από διαφορετικά σχολεία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (διεθνής πλοκή) που συνδυάζει ατομικές και συνεργατικές ευκαιρίες μάθησης (συνέργειες). Συγκεντρώνει τον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο για να παρακινήσει, να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει.

Εταίροι

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Το Ίδρυμα OIC Poland, από το 1991 ενεργώντας για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανήκει στην κορυφαία ομάδα εκπαιδευτικών οργανισμών στην περιοχή του Λούμπλιν. Κύριος στόχος του Ιδρύματος είναι η πρόληψη της ανεργίας και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται σε κατοίκους της περιοχής.

İnstituto Politecnico De Santarem

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Santarém (IPSantarém) δημιουργήθηκε το 1979 και είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το IPSantarém δεσμεύεται για την εξειδίκευση των πολιτών μέσω της δημιουργίας, της μετάδοσης και της διάδοσης της επαγγελματικής γνώσης, του πολιτισμού, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών.

PROGRESS Kalińska, Talik spółka jawna

Η εταιρεία Progress Kalińska, Talik General partnership λειτουργεί από τις 18 Οκτωβρίου 2017. Ασχολείται με τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για εκπαιδευτές και εκπαιδευτές εκπαιδευτών. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τους ενήλικες στη διαδικασία της ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης. Η εταιρεία υλοποιεί αυτούς τους στόχους μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε ανθρώπους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση νέων και ενηλίκων».

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

Η Eurosuccess Consulting είναι ένας συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων ενθουσιωδών ατόμων, με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων, την έρευνα, την κατάρτιση και την εκπαιδευτική εξέλιξη, η EUROSC παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες διαφόρων ομάδων-στόχων, κοινοτήτων, καθώς και οργανισμών και επιχειρήσεων, σχετικά με τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Αττάλειας είναι μια τοπική δημόσια αρχή και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό όλων των ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από την προσχολική εκπαίδευση, έως το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαρχία της Αττάλειας, συμπεριλαμβανομένων 5 κεντρικών και 14 επαρχιακών περιφερειών.

C.M. Skoulidi & Sia E.E.

Η p-consulting είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία πληροφορικής και εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων εκπαίδευσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συμβουλευτική. Η εταιρεία συνεργάζεται με σχολεία, ιδρύματα ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Εκδηλώσεις

1.Διακρατική Συνάντηση Έργου

1. Η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Ιουνίου 2022 στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

2.Διακρατική Συνάντηση Έργου

2. Η 2η διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Νοεμβρίου 2022 στο Santarem της Πορτογαλίας.

3.Διακρατική Συνάντηση Έργου

3. Η 3η διακρατική Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Μαΐου 2023 στην Πάτρα, Ελλάδα.

διαδικτυακές συναντήσεις

Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν στις διαδικτυακές συναντήσεις και αξιολογήσαμε τα περαιτέρω βήματα και τις εργασίες του έργου hVET.